Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Úplná realizácia a prevádzka Európskej služby v oblasti zemských pohybov (EGMS)
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/20/011
Úplná realizácia a prevádzka Európskej služby v oblasti zemských pohybov (EGMS)
Celkovým účelom tejto výzvy na predkladanie ponúk je úplná realizácia a prevádzka Európskej služby v oblasti zemských pohybov (European Ground Motion Service – EGMS). Európskej environmentálnej agentúre (EEA) bola zverená realizácia EGMS ako súčasť produktového portfólia služby monitorovania krajiny programu Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS). EGMS poskytne informácie o časových radoch zemského pohybu s úplným priestorovým a časovým rozlíšením na základe interferometrickej analýzy radarových údajov Sentinel-1. EGMS bude poskytovať konzistentné, pravidelné a spoľahlivé informácie o prírodných a antropogénnych javoch zemského pohybu v celej Európe. Hlavným cieľom je zmerať posuny na zemi a v infraštruktúre vrátane napríklad zosuvov a poklesov pôdy. EGMS tiež poskytne nástroje na vizualizáciu, interaktívne skúmanie údajov a prvky využívania zo strany používateľov pre ďalšie zemské skúmania. Okrem toho bude slúžiť ako európska základná služba, na ktorej budú môcť stavať národné, regionálne alebo miestne doplnkové služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
6,500,000.00 EUR
6,500,000.00 EUR
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddieloch 2.1 a 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/06/2020 00:00
15/09/2020 16:00
16/09/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 154-376097
Korigendum
11/08/2020 00:00
2020/S 108-260802
Oznámenie o obstarávaní
05/06/2020 00:00