Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
„Dodávka nábytku“.
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/11/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
02/03/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
„Dodávka nábytku“.
Predmetom tejto zákazky je dodávka nábytku a poskytnutie súvisiacich služieb. Je rozdelená na 5 častí:— časť 1: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,— časť 2: „Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,— časť 3: „Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov“,— časť 4: „Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“,— časť 5: „Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov“.Zákazka má konkrétne za cieľ poskytovať plne integrované služby zahŕňajúce všetky alebo niektoré z týchto služieb:— dodávka jednotlivých kusov nábytku s montážou alebo bez montáže (časti 1 – 4),— poskytovanie služieb zahŕňajúcich dopravu, vybalenie, montáž, recyklovanie balenia a školenie (časti 1 – 5),— zber použitého nábytku na recykláciu materiálu (zber, opätovné využitie, zhodnotenie a recyklovanie materiálov získaných z odpadu) (časti 1 – 4),— renovácia súčasného nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu (časť 2),— vytvorenie a aktualizácia webovej stránky s online katalógom (časti 1 – 5),— dodávka náhradných dielov a príslušenstva (v rámci samostatnej zákazky, ktorá však bude pridelená rovnakému dodávateľovi) (časti 1 – 4).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
15/11/2014 00:00
Nie je k dispozícii
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:— primárne na dodávku kancelárskeho nábytku pre vedúcich a ďalších pracovníkov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
Časť 2
Dodávka kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:— primárne na dodávku kancelárskeho nábytku pre pracovníkov vyššieho manažmentu vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
Časť 3
Dodávka pracovných stoličiek navrhnutých sociálne zodpovedným spôsobom a vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:— primárne na dodávku pracovných stoličiek vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
Časť 4
Dodávka nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti, vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy:— primárne na dodávku nábytku pre zasadacie, školiace a konferenčné miestnosti vrátane poskytnutia súvisiacich služieb,— a okrem toho na dodávku náhradných dielov.
Časť 5
Dodávka osvetlenia vyrobeného z trvalo udržateľných zdrojov
Cieľom je uzatvoriť 1 rámcovú zmluvu na dodávku osvetlenia vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 029-048107
Korigendum
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Korigendum
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Oznámenie o obstarávaní
15/11/2014 00:00