Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie technológie blockchain v EÚ vo fáze pred komerčným využitím
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
28/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CNECT/2020/OP/0055
Obstarávanie technológie blockchain v EÚ vo fáze pred komerčným využitím
Týmto obstarávaním vo fáze pred komerčným využitím (pre-commercial procurement – PCP) sa podporuje rozvoj nových spôsobilostí pre budúcu verziu európskej infraštruktúry služieb technológie blockchain (European Blockchain Service Infrastructure – EBSI) s cieľom umožniť vykonávanie rôznych prípadov použitia s požiadavkami na vysoký objem a rýchlosť, pričom sa budú zároveň zlepšovať aspekty udržateľnosti, bezpečnosti, interoperability a odolnosti. Cieľom je ísť nad rámec toho, čo môžu ponúknuť existujúce riešenia technológie blockchain. Toto obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím sa vykonáva v súvislosti s prácou Európskeho partnerstva pre technológiu blockchain, čo je spolupráca medzi Európskou komisiou, všetkými členskými štátmi EÚ a niektorými krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom spoločne realizovať EBSI. Prostredníctvom obstarávania vo fáze pred komerčným využitím sa postupne vyberajú riešenia najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou, ktoré môže trh vyvinúť, a to zadaním zákaziek na služby v oblasti výskumu a vývoja viacerým poskytovateľom súčasne v postupnom prístupe, ktorý zahŕňa návrh riešenia, prototypovanie, vývoj riešenia, inštaláciu a testovanie. PCP tak poskytuje prvú zákaznícku referenciu pre dodávateľov s inovatívnymi riešeniami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najlepší pomer ceny a kvality
6200000.00 EUR
6200000.00 EUR
73100000
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/11/2020 00:00
28/01/2021 16:00
29/01/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 230-565744
Oznámenie o obstarávaní
25/11/2020 00:00