Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Smerom k Európskemu webovému spravodajskému stredisku – európsky systém zberu a ...
Obstarávateľ:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/DSL/VKVET-JBRAN/WIH-OJA/002/20
Smerom k Európskemu webovému spravodajskému stredisku – európsky systém zberu a analýzy údajov o online inzercii pracovných miest (WIH-OJA)
Od roku 2016 Cedefop vyvíja systém zberu, spracovania a analýzy online inzercie pracovných miest. Táto výzva predpokladá prijatie, údržbu a ďalší rozvoj systému na produkciu údajov a jeho častí na obdobie rokov 2020 – 2024 s cieľom úplnej implementácie v rámci webového spravodajského strediska Európskeho centra dôveryhodných inteligentných štatistík. Cedefop a Eurostat sa rozhodli pripojiť sa k zdrojom a odborným poznatkom, aby pripravili cestu na zriadenie Európskeho centra dôveryhodných inteligentných štatistík a jeho webového spravodajského strediska (Web Intelligence Hub – WIH).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.cedefop.europa.eu/
Najlepší pomer ceny a kvality
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
73000000
00
Podmienky účasti
Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/06/2020 00:00
30/07/2020 15:59
31/07/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 113-273040
Oznámenie o obstarávaní
12/06/2020 00:00