Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie odbornej pomoci pri činnostiach Európskej environmentálnej agentúry...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
10/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/HSR/20/003
Poskytovanie odbornej pomoci pri činnostiach Európskej environmentálnej agentúry na podporu ambície nulového znečisťovania vrátane prepojení medzi životným prostredím, zdravím a chemickými látkami
Práce uvedené v rámcovej zmluve prispejú k úlohe agentúry EEA pri podpore prebiehajúceho vývoja a vykonávania kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody, vrátane ambície týkajúcej sa nulového znečisťovania a stratégie vo veci chemických látok. Prácou sa konkrétne podporí dosiahnutie celkových cieľov stanovených vo viacročnom pracovnom programe EHP (Multi-Annual Work Programme – MAWP) na roky 2014 – 2020 a v stratégii EEA/Eionet na roky 2021 – 2030 (v súčasnosti sa dokončuje), ako aj zabezpečenie plnenia cieľov konkrétnych činností v budúcich ročných pracovných programoch. Hodnotiace činnosti agentúry EEA sa čoraz viac zameriavajú na rozvoj poznatkov o systémových výzvach, ktorým Európa čelí, a o ich vplyve na zdravie a pohodu európskej populácie. V budúcnosti sa počíta s prechodom na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo a je potrebné posúdiť, ako by tento prechod mohol pozitívne alebo negatívne ovplyvniť životné prostredie, zdravie a súvislosť medzi zdravím a blahom.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
90713000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90710000
Míľniky
19/06/2020 00:00
10/07/2020 23:59
10/07/2020 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 118-285303
Oznámenie o obstarávaní
19/06/2020 00:00