Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európsky program odbornej prípravy v oblasti štatistiky (ESTP).
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
09/03/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/A/2014/023.
Európsky program odbornej prípravy v oblasti štatistiky (ESTP).
Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti:časť 1: štatistická metodika,časť 2: informačné modely a normy pre údaje a procesy (vrátane kvality),časť 3: modernizácia podnikovej štruktúry ESS,časť 4: nové zdroje údajov,časť 5: šírenie informácií a komunikácia,časť 6: environmentálna štatistika a výkazníctvo,časť 7: hospodárska štatistika,časť 8: teória a prax v oblasti harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP).časť 9: sociálna štatistika.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
27/12/2014 00:00
25/02/2015 23:59
09/03/2015 16:00
19/03/2015 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Štatistická metodika Štatistická metodika.
Časť 2 Informačné modely a normy pre údaje a procesy (vrátane kvality) Informačné modely a normy pre údaje a procesy (vrátane kvality).
Časť 3 Modernizácia podnikovej štruktúry ESS Modernizácia podnikovej štruktúry ESS.
Časť 4 Nové zdroje údajov Nové zdroje údajov.
Časť 5 Šírenie informácií a komunikácia Šírenie informácií a komunikácia.
Časť 6 Environmentálna štatistika a výkazníctvo Environmentálna štatistika a výkazníctvo.
Časť 7 Hospodárska štatistika Hospodárska štatistika.
Časť 8 Teória a prax v oblasti harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) Teória a prax v oblasti harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP).
Časť 9 Sociálna štatistika Sociálna štatistika.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 187-337662 Korigendum 26/09/2015 00:00
2014/S 249-440400 Oznámenie o obstarávaní 27/12/2014 00:00