Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
MOVE/B4/2020-322 Európsky týždeň mobility
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/2020/OP/0011
MOVE/B4/2020-322 Európsky týždeň mobility
V súlade s deklaráciu z Grazu sa obstarávanie zameria na ďalšie posilnenie a rozšírenie Európskeho týždňa mobility. Ide o kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti, ktorá podporuje zmenu správania a rozvoj bezpečných, zdravých a príjemných mestských oblastí, v ktorých sa oceňuje a podporuje verejná doprava, spoločná mobilita a aktívna mobilita. Obstarávanie bude zahŕňať:— koordináciu kampane,— podporu národných koordinátorov,— komunikačný plán, publikácie, vizuálne pokyny, komunikačný nástroj a sociálne médiá,— správu webovej stránky,— riadenie postupu pre ocenenia Európskeho týždňa mobility, ocenenie za plánovanie udržateľnej mestskej mobility (ocenenie SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning) a ocenenie EÚ za bezpečnosť na cestách v mestách,— organizáciu výročných pracovných stretnutí pre národných koordinátorov,— organizáciu každoročného udeľovania cien; činnosti v oblasti mobility,— celkovú koordináciu a správu zmlúv.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
2700000.00 EUR
2700000.00 EUR
60000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
60000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 143-350933
Oznámenie o obstarávaní
27/07/2020 00:00