Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Predplatenie skutočných údajov
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
20/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2020/12/TDA
Predplatenie skutočných údajov
Európska agentúra pre lieky (EMA) plánuje podpísať zmluvu na prístup a používanie súboru jednotlivých databáz na úrovni pacientov vypracovaných z populácie prijímajúcej primárnu starostlivosť, starostlivosť špecialistov a/alebo nemocničnú starostlivosť v krajinách EÚ/EHP. Agentúra musí mať priamy elektronický prístup k interným údajom alebo diaľkový prístup (z priestorov EMA). a to ihneď alebo na základe vlastnej iniciatívy.Súbor jednotlivých databáz na úrovni pacientov môže obsahovať elektronickú zdravotnú starostlivosť alebo databázy o nárokoch a dlhodobých predpisov liečiv, vydávaní alebo iné databázy o využívaní liečiv.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
6000000.00 EUR
6000000.00 EUR
72300000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
72319000
72321000
Podmienky účasti
pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/06/2020 00:00
20/07/2020 12:00
21/07/2020 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 118-285302
Oznámenie o obstarávaní
19/06/2020 00:00