Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o regulačnej vhodnosti legislatívneho rámca upravujúceho riadenie rizík v...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
375/PP/ENT/IMA/14/11917.
Štúdia o regulačnej vhodnosti legislatívneho rámca upravujúceho riadenie rizík v súvislosti s chemickými látkami (s výnimkou REACH), čo sa týka predovšetkým nariadenia CLP a súvisiacich právnych predpisov.
Cieľom tejto štúdie bude určiť a vyhodnotiť otázky vyplývajúce z uplatňovania nariadenia CLP, ako aj vzájomnú interakciu medzi rôznymi právnymi predpismi o chemických látkach (s výnimkou REACH) a ustanovení týkajúcich sa riadenia v oblasti chemických látok v rámci iných právnych predpisov, kde môže byť s najväčšou pravdepodobnosťou účinnosť, efektívnosť, koherencia, relevantnosť a pridaná hodnota EÚ nedostatočná a môže sa zlepšiť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/12/2014 00:00
06/02/2015 23:59
06/02/2015 23:59
18/02/2015 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 246-433089
Oznámenie o obstarávaní
20/12/2014 00:00