Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program ocenení európskej štatistiky
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/08/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
24/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/LUX/2020/OP/0015
Program ocenení európskej štatistiky
V oblasti európskej štatistiky existuje pravdepodobne nevyužitý potenciál pre inovácie a zlepšenie v podobe rôznorodých akademických a odborných disciplín, ktoré zvyčajne nie sú zapojené do tvorby oficiálnych štatistík. Program ocenení európskej štatistiky (European statistics awards programme – ESAP), ktorý predstavuje všeobecný predmet tejto výzvy na prekladanie ponúk, plánuje túto skutočnosť napraviť prostredníctvom ocenení za inovatívne riešenia a zlepšenia, a zapojí sa do aktívnej pomoci pre rôzne relevantné komunity, aby zvýšil povedomie o dostupnosti týchto ocenení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
526000.00 EUR
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/08/2020 00:00
24/11/2020 16:00
26/11/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Webové spravodajstvo
Riadenie ocenení európskej štatistiky za webové spravodajstvo.
Časť 2
Okamžité predvídanie
Riadenie ocenení európskej štatistiky za okamžité predvídanie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 160-389227
Oznámenie o obstarávaní
19/08/2020 00:00