Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Integrované logistické služby
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP/LUX/2020/OP/0012
Integrované logistické služby
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie produkuje širokú škálu produktov vrátane právnych, ekonomických a vedeckých publikácií v rôznych formátoch, ako sú okrem iného knihy, periodiká, DVD, USB, CD-ROM, plagáty a kalendáre. Publikácie sú v rozsahu od jednoduchého letáku po série obsahujúce viacero dokumentov pozostávajúcich z niekoľko tisíc strán. Produkty sa distribuujú príjemcom.Zatiaľ čo predtým Úrad pre vydávanie publikácií prevádzkoval vlastný sklad a realizoval súvisiace logistické služby sám, od roku 2015 boli tieto služby zverené tretej strane so sídlom v Lille vo Francúzsku. Platnosť súčasnej zmluvy sa skončí a Úrad pre vydávanie publikácií hľadá dodávateľa, ktorý prevezme každodennú prevádzku poskytovateľa riadených služieb s cieľom poskytovať „integrované logistické služby“, ktoré pokrývajú tieto oblasti:1) skladovanie (príjem, skladovanie, správa vráteného tovaru, vyskladnenie/recyklácia);2) spracovanie a distribúcia objednávok (vkladanie a spracovanie údajov, manipulácia a zoraďovanie, balenie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
18000000.00 EUR
18000000.00 EUR
60000000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
64100000
63100000
64113000
60100000
64111000
60160000
64121100
63120000
60000000
64121200
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/07/2020 00:00
09/09/2020 10:00
09/09/2020 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2020/S 133-325274 Oznámenie o obstarávaní 13/07/2020 00:00