Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby koordinácie informácií v krajinách regionálnej inovačnej schémy (RIS) EIT
Obstarávateľ:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
02/2020/OP/EITPROC
Služby koordinácie informácií v krajinách regionálnej inovačnej schémy (RIS) EIT
Tieto služby zahŕňajú koordináciu informácií v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, na Malte, v Estónsku, Lotyšsku a Litve medzi centrami EIT a inými kanceláriami znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities – KIC) a fungujú ako informačné miesto pre miestne zainteresované strany týkajúce sa činností spoločenstva EIT. Poskytovateľ služieb bude preto musieť zabezpečiť personál na mieste v každej cieľovej krajine na pozícii „informačného koordinátora“.Informačný koordinátor bude poskytovať svoje služby v miestnom jazyku a v angličtine. Informačný koordinátor bude slúžiť ako informačné miesto, špecifické pre danú krajinu, pokiaľ ide o zhromažďovanie a syntézu základných informácií týkajúcich sa činností a príležitostí KIC v príslušnej krajine. Bude uľahčovať a podporovať zefektívnenie informácií o rôznych KIC a ich činnostiach, ktoré sú prítomné v cieľových krajinách, smerom k príslušným zainteresovaným stranám Znalostného trojuholníka.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
98111000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1: Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko a Malta
V úzkej spolupráci so subjektmi a zástupcami KIC bude poskytovateľ služieb zodpovedný za vytvorenie vhodných komunikačných kanálov a nástrojov na uľahčenie dostupnosti a výmeny informácií medzi subjektmi a zástupcami KIC v príslušnej krajine. Poskytovateľ služieb tiež zefektívni všeobecné mapy zainteresovaných strán a zástupcov KIC a zabezpečí nepretržitú aktualizáciu konsolidovanej verzie mapy zainteresovaných strán s cieľom uľahčiť efektívnejšie šírenie informácií zo strany subjektov a zástupcov KIC smerom k príslušným cieľovým publikám. Informačný koordinátor ďalej aktívne identifikuje potenciálne synergie a príležitosti na spoluprácu medzi centrami EIT, kanceláriami KIC a ostatnými miestnymi zainteresovanými stranami a programami (napr. miestne akcelerátory, miestne univerzity atď.).
Časť 2
Časť 2: Estónsko, Lotyšsko, Litva
V úzkej spolupráci so subjektmi a zástupcami KIC bude poskytovateľ služieb zodpovedný za vytvorenie vhodných komunikačných kanálov a nástrojov na uľahčenie dostupnosti a výmeny informácií medzi subjektmi a zástupcami KIC v príslušnej krajine. Poskytovateľ služieb tiež zefektívni všeobecné mapy zainteresovaných strán a zástupcov KIC a zabezpečí nepretržitú aktualizáciu konsolidovanej verzie mapy zainteresovaných strán s cieľom uľahčiť efektívnejšie šírenie informácií zo strany subjektov a zástupcov KIC smerom k príslušným cieľovým publikám. Informačný koordinátor ďalej aktívne identifikuje potenciálne synergie a príležitosti na spoluprácu medzi centrami EIT, kanceláriami KIC a ostatnými miestnymi zainteresovanými stranami a programami (napr. miestne akcelerátory, miestne univerzity atď.).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 162-391381
Korigendum
21/08/2020 00:00
2020/S 150-366651
Korigendum
05/08/2020 00:00
2020/S 127-309382
Oznámenie o obstarávaní
03/07/2020 00:00