Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie všetkých stavebných rizík (CAR) a desaťročné poistenie stavby pre novú...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1603
Poistenie všetkých stavebných rizík (CAR) a desaťročné poistenie stavby pre novú budovu EIB v Luxemburgu
Účelom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť 2 zmluvy o poskytovaní služieb na poistenie všetkých stavebných rizík (Construction All Risk – CAR) a na desaťročné poistenie stavby pre výstavbu novej kancelárskej budovy EIB v areáli Európskej investičnej banky v Luxemburgu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Verejná zákazka
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Poistenie všetkých stavebných rizík (CAR) Časť 1 Poistenie všetkých stavebných rizík (Construction All Risk – CAR) (64 mesiacov vrátane 40 mesiacov počas stavebných prác + 24 mesiacov ako obdobie poskytovania údržby po prevzatí EIB) – pokrýva EIB a všetkých účastníkov prác, vrátane dodávateľov, subdodávateľov, architektov a stavebníkov. Zahŕňa fyzické straty alebo poškodenie diel.
Časť 2 Desaťročné poistenie stavby (DEC) Časť 2 Desaťročné poistenie stavby (Decennial insurance – DEC) (trvanie 120 mesiacov) – zahŕňa fyzické straty alebo poškodenie diel počas obdobie 10 rokov po prevzatí budovy majiteľom od dodávateľa.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 137-335926 Oznámenie o obstarávaní 17/07/2020 00:00