Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby údržby a prevádzky pre priestory strediska Cedefop
Obstarávateľ:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/DRS/KZIOG/MaintenanceServices/003/20
Služby údržby a prevádzky pre priestory strediska Cedefop
Poskytovanie údržbárskych a prevádzkových služieb pre priestory strediska Cedefop v období rokov 2021 – 2024.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.cedefop.europa.eu
Najlepší pomer ceny a kvality
1,100,000.00 EUR
1,100,000.00 EUR
50700000
EL522
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2020 00:00
04/09/2020 15:59
07/09/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 129-314973
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2020 00:00