Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rozvoj, realizácia a podpora európskej iniciatívy týkajúcej sa európskej študent...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/2020/OP/0008
Rozvoj, realizácia a podpora európskej iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty
Služby rozvoja, realizácie, zavedenia a údržby iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
39000000.00 EUR
72000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/02/2021 00:00
14/04/2021 16:00
16/04/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Online systémy, procesy a služby
Rozvoj, realizácia a podpora online systémov, procesov a služieb v súvislosti s výmenou skúseností.
Časť 2
Európska študentská karta
Rozvoj, realizácia a podpora v súvislosti s európskou študentskou kartou.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 058-145424
Korigendum
24/03/2021 00:00
2021/S 024-057195
Oznámenie o obstarávaní
04/02/2021 00:00