Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Posilnenie príjmu finančných prostriedkov EÚ pre Natura 2000.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/05/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
18/06/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.3/SER/2012/0020
Posilnenie príjmu finančných prostriedkov EÚ pre Natura 2000.
Cieľom tohto obstarávania je pomôcť Komisii a členským štátom v zabezpečení dobrého pochopenia možností financovania pre Natura 2000, v rámci viacročného finančného rámca medzi všetkými zainteresovanými stranami, propagácie Natura 2000,ako prvku udržateľného rastu a rozvoja a uľahčenia prístupu k informáciám o možnostiach financovania s cieľom zabezpečiť lepší príjem finančných prostriedkov pre Natura 2000 v ďalšom období financovania. Tento cieľ má byť dosiahnutý splnením týchto úloh:úloha 1: aktualizácia „Príručky financovania programu Natura 2000“;úloha 2: vypracovanie súboru nástrojov na hodnotenie zhody medzi PAF a prevádzkovými programami;úloha 3: organizovanie seminárov v členských štátoch s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach financovania investícií v Natura 2000 v špecifickom národnom kontexte.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
03/05/2012 00:00
Nie je k dispozícii
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 85-139177
Oznámenie o obstarávaní
03/05/2012 00:00