Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
06B50/2020/M036
Poskytovanie sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb
Obstarávanie sa týka poskytovania sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb pre komplex budov Európskeho parlamentu v Bruseli. Dodávateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Európskeho parlamentu príležitostne poskytne vonkajšie zdvíhacie zariadenie na nakladanie a vykladanie tovaru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79620000
BE10
Podmienky účasti
Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri a/alebo osobitné poverenie v krajine trvalého pobytu alebo člen profesionálnej organizácie.
— minimálny obrat 2 000 000 EUR dosiahnutý v oblasti, ktorej sa týka toto obstarávanie;— náležitá úroveň poistenia hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania v súlade s postupmi v danom sektore;
— finančné výkazy (výročná správa) za posledné dva finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté;— poistná zmluva.
Uchádzač musí mať aspoň trojročné skúsenosti s poskytovaním služieb, ktoré sú podobné službám požadovaným v rámci tohto obstarávania.
Zoznam hlavných služieb poskytnutých a hlavných dodávok vykonaných počas posledných troch rokov, s údajmi o hodnotách, dátumoch a verejných alebo súkromných zákazníkoch, spolu s vyhláseniami od zákazníkov.
Míľniky
03/08/2020 00:00
30/09/2020 12:00
01/10/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 148-362160
Oznámenie o obstarávaní
03/08/2020 00:00