Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ENER/D3/2020-245 Vykonávanie požiadaviek na pripravenosť a reakciu na jadrovú a ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
05/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/LUX/2020/OP/0017
ENER/D3/2020-245 Vykonávanie požiadaviek na pripravenosť a reakciu na jadrovú a rádiologickú núdzovú situáciu v členských štátoch EÚ a susedných krajinách
V smernici 2013/59/Euratom (smernica o základných bezpečnostných normách) a smernici 2014/87/Euratom (smernica o jadrovej bezpečnosti) sa ustanovujú základné bezpečnostné normy a požiadavky v oblasti radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti vrátane pripravenosti a reakcie na rádiologickú a jadrovú núdzovú situáciu. Tieto smernice zavádzajú v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami niekoľko nových a posilnených ustanovení, ktoré vymedzujú rozsah pôsobnosti projektu. Komisia by chcela získať úplný prehľad o zdôvodnení a obsahu národných systémov riadenia núdzových situácií a núdzových plánov, a najmä o tom, ako by sa vykonávali v praxi. V rámci projektu sa uskutoční podrobné preskúmanie a analýza existujúcich vnútroštátnych vykonávacích opatrení týkajúcich sa smernice o základných bezpečnostných normách a smernice o jadrovej bezpečnosti, a to prostredníctvom podrobného preskúmania dostupných informácií vrátane vnútroštátnych transpozičných opatrení a administratívnych postupov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
85140000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/07/2020 00:00
05/10/2020 16:00
06/10/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 146-358226
Oznámenie o obstarávaní
30/07/2020 00:00