Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb na podporu transpozície, realizácie a presadzovania po rati...
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/29/2020
Poskytovanie služieb na podporu transpozície, realizácie a presadzovania po ratifikácii medzinárodných dohovorov – TIE(R) pre IPA (časť 1) a ENP (časť 2)
Cieľom tohto obstarávania je podpis dvoch rámcových zmlúv na poskytovanie služieb na podporu zverejnenia európskych a medzinárodných právnych nástrojov do vnútroštátnych právnych predpisov, čo podporuje ratifikáciu a transpozíciu európskych a medzinárodných právnych predpisov v oblasti námornej dopravy pre krajiny IPA (časť 1) a krajiny ENP (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Verejná zákazka
2450000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/09/2020 00:00
16/10/2020 16:00
20/10/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie služieb na podporu transpozície, realizácie a presadzovania po ratifikácii medzinárodných dohovorov – TIE(R) pre krajiny IPA
Cieľom služieb, na ktoré sa vzťahuje táto rámcová zmluva, je zabezpečiť, aby boli európske a medzinárodné právne predpisy, v aktualizovanom stave, včas transponované do právnych systémov krajín IPA (v súčasnosti Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severomacedónska republika, Čierna hora, Srbsko a Turecko).
Časť 2
Poskytovanie služieb na podporu transpozície, realizácie a presadzovania po ratifikácii medzinárodných dohovorov – TIE(R) pre krajiny ENP
Cieľom služieb, na ktoré sa vzťahuje táto rámcová zmluva, je zabezpečiť, aby boli európske a medzinárodné právne predpisy, v aktualizovanom stave, včas transponované do právnych systémov JUŽNÝCH krajín ENP (v súčasnosti Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína a Tunisko) a VÝCHODNÝCH krajín ENP (v súčasnosti Azerbajdžan, Gruzínsko, Iránska islamská republika, Kazachstan, Moldavsko, Turkménsko a Ukrajina).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 172-412781
Oznámenie o obstarávaní
04/09/2020 00:00