Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Exploitation de services de restauration et prestations de services annexes / Se...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/08/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Zrušené po publikácii
Informácie
COJ-PROC-20/028
Exploitation de services de restauration et prestations de services annexes / Service de pressing
Le présent marché est un marché mixte (concession et contrat-cadre) qui vise les prestations suivantes : A - Exploitation du service de restauration de la Cour (concession) ; B - Prestation de services de restauration sur base de bons de commande (contrat cadre) ; C - Prestations de services de pressing dans les locaux du contractant, en utilisant un local de dépôt et de retrait mis à disposition par la Cour (concession)
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Zrušené po publikácii
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
Míľniky
12/08/2020 04:04
Nie je k dispozícii
15/09/2020 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 155-378298
Oznámenie o obstarávaní
12/08/2020 04:04