Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vykonávanie školiacich a súvisiacich úloh ako súčasť vzdelávacieho programu Škol...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2020/529
Vykonávanie školiacich a súvisiacich úloh ako súčasť vzdelávacieho programu Školy veľvyslanca Európskeho parlamentu v Belgicku
Na zaistenie hladkého priebehu Školy veľvyslanca Európskeho parlamentu hľadá Európsky parlament dodávateľa, ktorý podporí styčnú kanceláriu Európskeho parlamentu v Belgicku (na Európskom styčnom úrade pre budovanie mieru – EPLO) v oblasti odbornej prípravy učiteľov, školských hodnotiacich úloh a školskej podpory ako aj v ostatných súvisiacich úlohách zahrnutých do tohto vzdelávacieho programu. Vzdelávací program, Škola veľvyslanca Európskeho parlamentu, vykonáva aspoň jeden učiteľ za zúčastňujúcu sa školu. Týmto učiteľom budú poskytnuté semináre o spôsobe fungovanie programu, úlohe a činnostiach Európskeho parlamentu, o spôsobe, akým vyučovať o záležitostiach EÚ a o ostatných príslušných témach. Okrem toho bude dodávateľ podporovať učiteľov pri plánovaní a zostavovaní online činností a prispeje k zlepšeniu digitálneho rozmeru programu. Týchto seminárov sa budú zúčastňovať zamestnanci EPLO, rečníci z radov odborníkov, jeden alebo viacerí členovia EP a dodávateľ v úlohe asistenta a odborníka na vzdelávanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://europarl.europa.eu/belgium
Najlepší pomer ceny a kvality
200000.00 EUR
200000.00 EUR
80200000
BE3 / BE2 / BEZ / BE100
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/07/2020 00:00
15/09/2020 23:59
17/09/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 142-348324
Oznámenie o obstarávaní
24/07/2020 00:00