Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zlepšenie právnej odozvy na potlačenie femicídy
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2020/OPER/10
Zlepšenie právnej odozvy na potlačenie femicídy
Štúdia prispeje k úsiliu EIGE posilniť kapacity inštitucionálnej reakcie voči násiliu páchanom na ženách, konkrétne rodovo podmienených vrážd žien zo strany mužov – femicíde. Cieľom EIGE je podporovať členské štáty EÚ pri zlepšovaní inštitucionálnej reakcie zameraním sa na úlohu a práva obetí v trestnom konaní vo veci femicídy a na povinnosť štátov vyšetrovať, stíhať, trestať a poskytovať odškodnenie.Celkovým cieľom tejto štúdie je zlepšiť inštitucionálnu reakciu prostredníctvom identifikácie nedostatkov v zákone a medzi zákonom a praxou pri dosiahnutí spravodlivosti pre obete femicídy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
230000.00 EUR
230000.00 EUR
73110000
LT
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/07/2020 00:00
11/09/2020 10:00
11/09/2020 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 142-348301
Oznámenie o obstarávaní
24/07/2020 00:00