Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Online komunikačné služby pre zastúpenie EK na Malte
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/MLA/2020/OP/0033
Online komunikačné služby pre zastúpenie EK na Malte
Zastúpenie EK na Malte plánuje v súvislosti so svojimi informačnými a komunikačnými činnosťami podpísať zmluvu s poskytovateľom služieb na pomoc s online riadením jeho komunity na platformách sociálnych médií zastúpenia. Cieľom je zabezpečiť služby na poskytovanie informácií o politikách Komisie širokej verejnosti, iným špecifikovaným cieľovým skupinám a médiám. Požadované služby by jej mali umožniť nielen zlepšiť koordináciu informačných a komunikačných činností, ale aj ďalej rozvíjať jej informačnú a komunikačnú politiku. Konečným cieľom je lepšie oboznámiť širokú verejnosť s činnosťami, cieľmi a politikami Komisie prostredníctvom médií, najmä sociálnych médií a internetu, pomocou týchto digitálnych nástrojov:— webová stránka verejného obstarávateľa (www.ec.europa.eu/malta);— platformy sociálnych médií verejného obstarávateľa (Facebook, Twitter, Instagram a akékoľvek iné);— mesačný elektronický bulletin.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
225,000.00 EUR
225,000.00 EUR
79400000
MT001
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/10/2020 00:00
16/11/2020 16:00
18/11/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 197-473417
Oznámenie o obstarávaní
09/10/2020 00:00