Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Školenia týkajúce sa nástroja IUCLID
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/ART/2020/01
Školenia týkajúce sa nástroja IUCLID
Ciele zmluvy, vyplývajúce z tohto obstarávacieho konania, sú tieto:• cieľ 1: analýza existujúcich školiacich materiálov pre databázový systém IUCLID a vytvorenie inventára vo forme platformy/portálu na správu znalostí s cieľom katalogizovať a zabezpečiť verejný prístup k týmto materiálom a akémukoľvek novému obsahu dodanému na základe tejto zmluvy;• cieľ 2: príprava technickej dokumentácie na podporu používateľov pri príprave dokumentácie o pesticídoch v aplikácii IUCLID a vedcov (hodnotiteľov rizík) pri hodnotení predložených informácií. [...]• cieľ 3: vývoj školiacich materiálov pre zainteresované strany zapojené do procesu schvaľovania európskych pesticídov o používaní IUCLID na predkladanie a hodnotenie dokumentácie o pesticídoch;• cieľ 4: poskytovanie školení a podpory príslušným zainteresovaným stranám;• cieľ 5: podpora helpdesku EFSA pri udržiavaní zdroja pre často kladené otázky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73000000
ITH52
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/07/2020 00:00
21/09/2020 14:30
22/09/2020 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 143-350912
Oznámenie o obstarávaní
27/07/2020 00:00