Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie poradenských služieb a pomoci v oblasti výskumu a inovácií
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2020
Stav:
Otvoriť
Informácie
Frontex/OP/451/2020/ZB
Poskytovanie poradenských služieb a pomoci v oblasti výskumu a inovácií
Cieľom obstarávania je získať pomoc a poradenské služby v oblasti výskumu a inovácií v 3 častiach:časť 1: Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií;časť 2: Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja;časť 3: Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne. Rámcová zmluva bude mať kaskádový systém s maximálne 3 dodávateľmi pre každú časť. Cieľom služieb poskytovaných v rámci tejto rámcovej zmluvy je podporiť alebo zlepšiť činnosti súvisiace s úlohami a poslaním agentúry Frontex v oblasti výskumu a inovácií. Toto obstarávanie umožní agentúre Frontex otvorene a transparentne si objednať vysokokvalitnú podporu a technické poradenstvo v mnohých oblastiach týkajúcich sa výskumných a inovačných činností agentúry Frontex, a to prostredníctvom služieb dodávaných s overenými kvalitnými odbornými znalosťami, ktorých poskytnutie sa bude často vyžadovať v krátkych lehotách.
Služby
Verejné konanie
Otvoriť
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
4500000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v prílohe 01 – Špecifikácie obstarávania (01_Tender Specifications).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/07/2020 00:00
31/08/2020 11:00
02/09/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií Odborné poradenstvo v oblasti výskumu a inovácií a služby technickej podpory pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej pomoci a poradenstva agentúre Frontex na účinné a efektívne riadenie a vykonávanie jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Poskytované služby musia byť zamerané na obsah a nebudú zahŕňať logistické úlohy. Tieto služby poskytnú odborné znalosti a technické poradenstvo na podporu (okrem iného):a) konferencií, seminárov, stretnutí a workshopov;b) pracovných skupín a sietí zainteresovaných strán.
Časť 2 Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitných prispôsobených a systematických štúdií, analýz, hodnotení a metodík agentúre Frontex na podporu jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Tieto služby môžu zahŕňať:a) výskumné štúdie;b) technické štúdie;c) analytické štúdie technologických nedostatkov;d) preskúmanie výskumných a inovačných projektov.
Časť 3 Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne pozostávajúca zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej technickej pomoci agentúre Frontex na vykonávanie jej projektov zameraných na výber, testovanie, overovanie a zavádzanie nových technologických riešení v prevádzkových (alebo takmer prevádzkových) prostrediach v technologických oblastiach, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Významnou súčasťou týchto služieb budú technické činnosti v teréne a poskytovanie praktických odborných znalostí. Tieto služby môžu zahŕňať:a) podporu pre pilotné projekty;b) podporu pre technologické demonštračné projekty;c) podporu pre projekty technickej pomoci;d) vypracovanie a zavedenie metodík na posudzovanie výkonnosti pre prevádzkovú výkonnosť technologických systémov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2020/S 147-360671 Oznámenie o obstarávaní 31/07/2020 00:00