Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborná pomoc vo veci komunikácie, zvyšovania povedomia a podpory používateľov t...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2020
Stav:
Otvoriť
Informácie
EEA/DIS/R0/20/005
Odborná pomoc vo veci komunikácie, zvyšovania povedomia a podpory používateľov týkajúcej sa realizácie služby monitorovania krajiny programu Copernicus (CLMS) a prierezovej koordinácie údajov zložky „in situ“ Copernicus
Táto výzva na predkladanie ponúk sa zameriava na komunikáciu, zvyšovanie povedomia a činností využívania zo strany používateľov v rámci podpory realizácie služby monitorovania krajiny programu Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS) EEA a prierezovej koordinácie „in-situ“ zložky Copernicus EEA. Agentúra plánuje obstarať poradenské služby najmä na pracovisku (v priestoroch EEA) a v obmedzenom rozsahu mimo pracoviska (v priestoroch dodávateľa alebo inde). Dodávateľ poskytne poradenstvo a služby v rámci hlavných oblastí na mieru prispôsobenej komunikácie, zvyšovania povedomia a využívania zo strany používateľov s cieľom zvýšenia viditeľnosti, uznania, využitia a vplyvu služby monitorovania krajiny Copernicus Európskej environmentálnej agentúry a koordinačných služieb a produktov „in situ” v spoločenstvách hlavných používateľov. Od odborníkov na pracovisku sa vyžaduje, aby spolupracovali na dennej báze s tímami programu Copernicus a komunikačnými tímami EEA.
Služby
Verejné konanie
Otvoriť
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
1600000.00 EUR
1600000.00 EUR
79410000
DK011
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddieloch 2.1.1 a 2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/07/2020 00:00
31/08/2020 16:00
01/09/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2020/S 147-360670 Oznámenie o obstarávaní 31/07/2020 00:00