Údaje o výzve na predloženie ponúk

The tender opening date has been moved from 2 November 2020 at 14:00 CET to 3 November 2020 at 14:00 CET
Názov:
Prekladateľské služby pre program EuroMed Justice a ďalšie externé činnosti
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
2020/EJ/02/PO
Prekladateľské služby pre program EuroMed Justice a ďalšie externé činnosti
Poskytovanie prekladateľských služieb pre program EuroMed Justice a ďalších externých činností.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
345000.00 EUR
345000.00 EUR
79530000
NL332
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/09/2020 00:00
30/10/2020 15:00
03/11/2020 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 193-465348
Korigendum
05/10/2020 00:00
2020/S 189-455175
Oznámenie o obstarávaní
29/09/2020 00:00