Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie a šírenie výsledkov výziev na sociálnu inováciu financovaných z progr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2020
Stav:
Otvoriť
Informácie
EMPL/2020/OP/0010
Hodnotenie a šírenie výsledkov výziev na sociálnu inováciu financovaných z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 2014 – 2020
V štúdii sa zhodnotia silné/slabé stránky, inovatívny obsah, metodický dizajn, pridaná hodnota EÚ, vplyv na oblasť politiky a potenciál na skvalitnenie sociálnych experimentov vykonávaných v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (Employment and Social Innovation – EaSI). Jedným z cieľov je identifikovať priaznivé podmienky a faktory, ktoré bránia rozvoju a začleneniu sociálnych inovácií/experimentov. Ďalším cieľom je analyzovať potenciálne synergie medzi budúcimi 2 oblasťami ESF+, ako aj poskytnúť usmernenia pre vhodné kritériá vyhodnotenia ponúk, vzťahy v oblasti správy a praktické mechanizmy na uľahčenie skvalitnenia a prenosu úspešných projektov testovaných v rámci priameho riadenia do spoločného riadenia.Ďalšie činnosti, na ktoré sa bude toto obstarávanie vzťahovať, sa týkajú šírenia výsledkov sociálnych experimentov financovaných prostredníctvom programu EaSI vrátane organizácie veľkého záverečného seminára.
Služby
Verejné konanie
Otvoriť
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
500000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/07/2020 00:00
17/09/2020 12:00
18/09/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2020/S 147-360688 Oznámenie o obstarávaní 31/07/2020 00:00