Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Začlenenie klimatických zmien do fondov spoločného strategického rámca 2014 – 20...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/05/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
18/06/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.3/SER/2012/0011
Začlenenie klimatických zmien do fondov spoločného strategického rámca 2014 – 2020.
Technická analýza – vzhľadom na zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám – veľkého počtu programových dokumentov (zmlúv a programov partnerstva), ktoré predloží 27 členských štátov EÚ a Chorvátsko za účelom financovania z fondov spoločného strategického rámca (Európsky fond regionálneho rozvoja - ERDF, Európsky sociálny fond - ESF, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - EAFRD, Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo - EMFF) v rozpočtovom období rokov 2014 – 2020 ako aj sprievodná horizontálna analýza špecifická pre danú krajinu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
05/05/2012 00:00
Nie je k dispozícii
18/06/2012 23:59
29/06/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 87-142074
Oznámenie o obstarávaní
05/05/2012 00:00