Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb sprostredkovania poistenia
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2020/OP/0012
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb sprostredkovania poistenia
Pozri súťažné podklady.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najlepší pomer ceny a kvality
200000.00 EUR
200000.00 EUR
66518100
BE10 / SK01
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/10/2020 00:00
03/11/2020 12:00
04/11/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 194-467992
Korigendum
06/10/2020 00:00
2020/S 191-460206
Oznámenie o obstarávaní
01/10/2020 00:00