Údaje o výzve na predloženie ponúk

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Názov:
Služby odborného školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracoviskách Európs...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Služby odborného školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu
Európsky parlament plánuje svojim zamestnancom ponúknuť sériu školiacich kurzov v oblasti bezpečnosti a ochrany s ohľadom na špecifické vlastnosti pracovného prostredia Európskeho parlamentu. Okrem základnej úrovne školenia plánuje parlament každému zamestnancovi poskytnúť pokročilé a doškoľovacie kurzy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
80500000
Míľniky
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1-SECO-BE
Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy v Belgicku
Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 282 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 2-SECO-FR
Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy vo Francúzsku
Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 84 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 3-SECO-LU
Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy v Luxembursku
Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 90 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 4-COSEC-BE
Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol v Belgicku
Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 215 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 5-COSEC-FR
Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol vo Francúzsku
Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 73 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 6-COSEC-LU
Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol v Luxembursku
Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 80 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 7-PROTEC-BE
Školenie v oblasti fyzickej ochrany v Belgicku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 225 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 8-PROTEC-FR
Školenie v oblasti fyzickej ochrany vo Francúzsku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 65 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 9-PROTEC-LU
Školenie v oblasti fyzickej ochrany v Luxembursku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 65 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 10-VOLON-BE
Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov v Belgicku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 340 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 11-VOLON-FR
Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov vo Francúzsku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 30 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Časť 12-VOLON-LU
Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov v Luxembursku
Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 60 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 182-436031
Oznámenie o obstarávaní
18/09/2020 00:00