Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka a údržba európskeho systému dostupnosti vodíkových čerpacích staníc (E...
Obstarávateľ:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
02/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
FCH / CONTRACT NO. 282
Prevádzka a údržba európskeho systému dostupnosti vodíkových čerpacích staníc (E-HRS-AS)
Spoločný podnik FCH 2 plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu s 1 dodávateľom (alebo viacerými dodávateľmi konajúcimi spoločne) na pokračovanie prevádzky európskeho systému dostupnosti vodíkových čerpacích staníc (European HRS Availability System – E-HRS-AS).Z technického hľadiska si systém musí zachovať súčasné funkcie, ako sa uvádza v opise systému technických špecifikácií, a musí byť spôsobilý naraz zvládnuť prísun údajov z aspoň 1 000 vodíkových čerpacích staníc (HRS – hydrogen refuelling stations) a kedykoľvek zvládnuť využívanie týchto údajov zo strany aspoň 5 000 samostatných používateľov, a to až do roku 2024.Okrem toho sa musia kontakty v rámci komunity HRS udržiavať a aktualizovať o nových členov. Dodávateľ určí a pripojí do systému všetky nové vodíkové čerpacie stanice, ktoré spustia svoju prevádzku v Európskej únii po dohode so spoločným podnikom FCH 2. Dodávateľ poskytne zároveň odporúčania na zlepšenia systému.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7055
Najlepší pomer ceny a kvality
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/09/2020 00:00
02/11/2020 17:00
04/11/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 210-511900
Korigendum
28/10/2020 00:00
2020/S 181-435946
Oznámenie o obstarávaní
17/09/2020 00:00