Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that a NEW consolidated version of Annex I, Tender Specifications, is added to the Document library on 25.03.2015.
Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb redigovania pre Európsku environmentálnu ...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/02/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
31/03/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/COM/15/004.
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb redigovania pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA).
EEA plánuje uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom služieb v oblasti redigovania textu v anglickom jazyku (vrátane korektúr) v tlačenom a on-line formáte v snahe zabezpečiť, aby program pre komunikáciu v rámci EEA dokázal zvládnuť kolísavú pracovnú záťaž v tejto oblasti pri zachovaní vysokej kvality výstupov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
13/02/2015 00:00
Nie je k dispozícii
31/03/2015 16:00
07/04/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 031-051265
Oznámenie o obstarávaní
13/02/2015 00:00