Údaje o výzve na predloženie ponúk

The tender submission deadline has been extended till 21/01/2021 local time 16:00. Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato fino all' 21/01/2021 ora locale 16:00
Názov:
Rámcová zmluva na preventívnu a opravnú údržbu laboratória VELA
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2020/OP/1526
Rámcová zmluva na preventívnu a opravnú údržbu laboratória VELA
Platnosť aktuálnej rámcovej zmluvy na preventívnu a opravnú údržbu laboratória pre emisie vozidiel (Vehicle Emission Laboratory – VELA) vyprší na začiatku roka 2021. Aby sa zabezpečilo správne fungovanie laboratória, je potrebné uzavrieť novú zmluvu. Okrem toho z dôvodu potreby získať akreditáciu ISO 17025 na konkrétne testy je potrebné do zmluvy zahrnúť osobitné ustanovenia o kalibrácii prístroja, ktoré spĺňajú požiadavky tejto normy ISO.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
5,600,000.00 EUR
50000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/11/2020 00:00
21/01/2021 16:00
22/01/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Systémy súvisiace s bezpečnosťou
Služby údržby pre systémy súvisiace s bezpečnosťou.
Časť 2
Vybavenie na meranie emisií
Služby údržby pre vybavenie na meranie emisií.
Časť 3
Klimatizačné systémy
Služby údržby klimatizačných systémov klimatických komôr.
Časť 4
Anechoická komora Vela 9
Služby údržby pre Anechoickú komoru Vela 9.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 248-615864
Korigendum
21/12/2020 00:00
2020/S 229-563122
Korigendum
24/11/2020 00:00
2020/S 222-542079
Oznámenie o obstarávaní
13/11/2020 00:00