Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová dohoda o poradenských službách na podporu útvaru Skupiny EIB...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/02/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1615
Viacnásobná rámcová dohoda o poradenských službách na podporu útvaru Skupiny EIB pre hodnotenie operácií
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzavrieť viacnásobnú rámcovú dohodu maximálne so 6 hospodárskymi subjektmi o poskytovaní vysokokvalitných služieb súvisiacich s hodnotením. Tieto hospodárske subjekty by mali mať vysokú úroveň odbornosti v oblasti metodiky a nástrojov hodnotenia. Uchádzači musia byť schopní preukázať, že vykonali komplexné hodnotenia, a svoju spôsobilosť vybrať vhodných odborníkov pre príslušný sektor s náležitými technickými a jazykovými zručnosťami potrebnými na vykonanie úloh týkajúcich sa hodnotenia v širokej škále krajín, sektorov a produktov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
3200000.00 EUR
3200000.00 EUR
79419000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
73220000
73200000
73210000
79400000
90713000
92312211
79411100
71356400
79419000
66171000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/02/2021 00:00
16/04/2021 15:00
19/04/2021 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 060-148172
Korigendum
26/03/2021 00:00
2021/S 033-081036
Oznámenie o obstarávaní
17/02/2021 00:00