Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dva aerostaty pre námorný dohľad, technologický pilotný projekt
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
20/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/612/2020/JL
Dva aerostaty pre námorný dohľad, technologický pilotný projekt
Celkovým cieľom tohto obstarávania je prenájom dvoch pozorovacích aerostatov na realizáciu druhého pilotného projektu podporovaného hostiteľským členským štátom: Gréckom, aby sa posúdila kapacita a nákladová efektívnosť aerostatov vykonávajúcich námorný dohľad v prevádzkovom prostredí. Cieľom obstarávania je následne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služby na nasadenie, prevádzkovanie a hodnotenie dvoch pozorovacích aerostatov na obdobie minimálne 4 mesiacov a maximálne 6 mesiacov vrátane zmluvy o poskytnutí vybavenia a odborníkov na vykonanie skúšky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
3,010,000.00 EUR
3,010,000.00 EUR
79714000
EL
Podmienky účasti
Uchádzač musí byť zapísaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri. Dôkaz o tom musí byť poskytnutý predložením osvedčenia o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri, predpísanom krajinou, v ktorej má uchádzač sídlo. Ak z dôvodu svojich stanov alebo svojho právneho postavenia uchádzač nemusí alebo nemá povolenie na zápis do takéhoto registra, musí predložiť vysvetlenie.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/09/2020 00:00
20/10/2020 23:59
22/10/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 189-455178
Korigendum
29/09/2020 00:00
2020/S 177-424145
Oznámenie o obstarávaní
11/09/2020 00:00