Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc pri overovaní súladu vnútroštátnych legislatívnych opatrení, ktorými sa vy...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/2020/OP/0018
Pomoc pri overovaní súladu vnútroštátnych legislatívnych opatrení, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
Komisia potrebuje overiť úplnosť a súlad vnútroštátnych transpozičných a vykonávacích opatrení s osobitnými ustanoveniami prepracovanej smernice o elektrine pre 27 členských štátov po tom, ako sa Komisii takéto opatrenia oznámia. Táto overovacia úloha sa bude vykonávať v 2 fázach:a) kontrola „prima facie“ (na prvý pohľad) zameraná na overenie toho, či všetky ustanovenia smernice boli podľa potreby transponované do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov;b) právna analýza súladu vnútroštátnych transpozičných a vykonávacích opatrení s príslušnými ustanoveniami smernice.Komisia hľadá na vykonávanie tejto dvojakej overovacej úlohy pomoc zo strany externého dodávateľa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/10/2020 00:00
16/11/2020 16:00
17/11/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 198-478791
Oznámenie o obstarávaní
12/10/2020 00:00