Údaje o výzve na predloženie ponúk

*** In view of Covid-19, applications for participation also accepted by email. See "criteria" document ***
Názov:
Poistenie a asistencia v súvislosti so služobnými cestami
Obstarávateľ:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
PMO/2020/RP/0004
Poistenie a asistencia v súvislosti so služobnými cestami
Poskytovanie poistenia a asistencie v súvislosti so služobnými cestami pre všetky osoby cestujúce v mene alebo na žiadosť Európskej komisie a ďalších inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie (ďalej len „inštitúcie“), ktoré sú pridružené k tomuto obstarávaciemu konaniu.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najnižšia cena
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
66510000
BE10
Míľniky
23/09/2020 00:00
Nie je k dispozícii
20/10/2020 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 185-445505
Oznámenie o obstarávaní
23/09/2020 00:00