Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky vo všetkých iných úrad...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
FWC EIGE/2020/OPER/11
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky vo všetkých iných úradných jazykoch EÚ, než je angličtina
Predmetom rámcovej zmluvy je poskytovanie širokej škály služieb súvisiacich s odborným jazykovým posudkom pre publikácie a texty webových stránok, ktoré vydáva EIGE v angličtine a ktoré sa prekladajú do ďalších úradných jazykov EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
177000.00 EUR
79821100
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/09/2020 00:00
16/10/2020 14:00
19/10/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v jazykoch strednej a severnej Európy
Predmetom rámcovej zmluvy je poskytovanie širokej škály služieb súvisiacich s odborným jazykovým posudkom pre publikácie a texty webových stránok, ktoré vydáva EIGE v angličtine a ktoré sa prekladajú do ďalších úradných jazykov EÚ.Konkrétne:časť 1: jazyky strednej a severnej Európy:1) germánske jazyky: dánčina, holandčina, nemčina a švédčina;2) uralské jazyky: estónčina, fínčina a maďarčina;3) keltské jazyky: írčina.
Časť 2
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v jazykoch východnej Európy
Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby publikácie a/alebo texty webových stránok Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) rešpektovali rodové hľadisko, boli jasné, ľahko čitateľné a zaujali tvorcov politík a laické publikum vo všetkých iných úradných jazykoch EÚ, než je angličtina.Konkrétne:časť 2: Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v jazykoch východnej Európy:1) slovanské jazyky: bulharčina, chorvátčina, čeština, poľština, slovenčina a slovinčina;2) baltské jazyky: lotyština a litovčina.
Časť 3
Jazyky západnej a južnej Európy
Predmetom rámcovej zmluvy je poskytovanie širokej škály služieb súvisiacich s odborným jazykovým posudkom pre publikácie a texty webových stránok, ktoré vydáva EIGE v angličtine a ktoré sa prekladajú do ďalších úradných jazykov EÚ.Konkrétne:časť 3: Jazyky západnej a južnej Európy:1) románske jazyky: francúzština, taliančina, portugalčina, rumunčina a španielčina;2) helénske jazyky: gréčtina;3) afroázijské jazyky: maltčina.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 183-440966
Oznámenie o obstarávaní
21/09/2020 00:00