Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činno...
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
27/10/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/658/2020/RS
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel s pohonom 4 kolies/automatickým pohonom kolies a viacúčelových vozidiel pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
5000000.00 EUR
34110000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/09/2020 00:00
27/10/2020 11:00
29/10/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel s pohonom 4 kolies/automatickým pohonom kolies a spôsobilých na jazdu v teréne a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex. Odhadovaný počet vozidiel na lízing: 50 vozidiel s pohonom 4 kolies/automatickým pohonom kolies a spôsobilých na jazdu v teréne v priebehu vykonávania zmluvy.
Časť 2
Lízing alebo dlhodobý prenájom viacúčelových vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex
Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex. Odhadovaný počet vozidiel na lízing: 20 viacúčelových vozidiel v priebehu vykonávania zmluvy.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 202-486900
Korigendum
16/10/2020 00:00
2020/S 181-435944
Oznámenie o obstarávaní
17/09/2020 00:00