Údaje o výzve na predloženie ponúk

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Názov:
Organizovanie, vedenie a rozvoj vzdelávacích školení pre pedagogických zamestnan...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
25/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/2020/OP/0018
Organizovanie, vedenie a rozvoj vzdelávacích školení pre pedagogických zamestnancov predškolského zariadenia pre deti (CPE)
Pedagogickí zamestnanci jaslí, materských škôl, zariadení starostlivosti o deti a školskí psychológovia vykonávajú v sídle Úradu pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (Office infrastructures et logistique, Bruxelles – OIB) rôzne úlohy súvisiace so starostlivosťou o deti od 0 do 12 rokov. Všetci majú uznanú odbornú kvalifikáciu vo svojej oblasti činnosti, ktorá im umožňuje aktualizovať, rozvíjať a dopĺňať už získané zručnosti. V tejto súvislosti OIB hľadá tím školiteľov v oblastiach, ktoré podporujú vzdelávacie projekty spĺňajúce usmernenia rámca kvality a psychologicko-pedagogického rámca na starostlivosť o deti od 0 do 12 rokov. Tento tím preto musí mať v prvom rade odborné znalosti v danej oblasti a v druhom rade musí mať úroveň pedagogických odborných znalostí a komunikačných schopností, ktorá zaručí správny prenos jeho vedomostí a know-how.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
555,870.00 EUR
80000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Všeobecné vzdelávacie školenia
Všeobecné vzdelávacie školenia.
Časť 2
Vzdelávacie školenia založené na pedagogike Pikler Lóczy
Vzdelávacie školenia založené na pedagogike Pikler Lóczy.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 251-627018
Korigendum
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Oznámenie o obstarávaní
20/11/2020 00:00