Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na IT služby týkajúce sa aplikácií na mieru z hľadiska úrovní zab...
Obstarávateľ:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
08/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHA/2020/666
Rámcová zmluva na IT služby týkajúce sa aplikácií na mieru z hľadiska úrovní zabezpečovania zdrojov Európskej chemickej agentúry
Plánované obstarávanie sa bude týkať služieb na podporu činností vývoja a údržby vedeckých IT nástrojov podporujúcich regulačné procesy, ktoré sú v súčasnosti zverené agentúre ECHA, bez vylúčenia tých, ktoré budú alebo sú v procese zverenia agentúre ECHA, na základe právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok. Táto výzva na predloženie ponúk je medziinštitucionálna. Hlavným verejným obstarávateľom je Európska chemická agentúra v Helsinkách (ECHA), ktorá koná ako zástupca zúčastnených subjektov na účely riadenia výzvy na predloženie ponúk a výslednej rámcovej zmluvy. Európska komisia, ktorej pomáha jej Generálneho riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV), je v rámcovej zmluve zúčastneným subjektom a verejným obstarávateľom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
76000000.00 EUR
72000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/10/2020 00:00
08/01/2021 14:00
11/01/2021 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie IT transformačných služieb
Primárny kanál pre iniciatívy Transform, ktorý bude zahŕňať predovšetkým IT služby týkajúce sa projektových činností na výstavbu nových produktov a iné špecializované služby.
Časť 2
Poskytovanie IT služieb v oblasti iniciatív Run a Grow
Primárny kanál pre iniciatívy Run a Grow, ktorý bude zahŕňať predovšetkým IT služby týkajúce sa projektových činností pokrývajúcich zlepšenie existujúcich produktov a poskytovanie zavedených služieb, ako je udržiavanie prevádzky produktov, riešenie zmien, úpravy a činnosti zamerané na podporu používateľov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 238-587096
Korigendum
07/12/2020 00:00
2020/S 222-542062
Korigendum
13/11/2020 00:00
2020/S 202-486902
Oznámenie o obstarávaní
16/10/2020 00:00