Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pokročilé služby Cisco
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/09/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/440/2020/KM
Pokročilé služby Cisco
Poskytovanie pokročilých služieb Cisco, ako je uvedené v prílohe II – Podmienky obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
72000000
PL91
Podmienky účasti
Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonať obstarávanie podľa svojho vnútroštátneho práva. Ako dôkaz sa musí predložiť kópia úradného dokumentu (obchodný register, úradný vestník atď.), ktorý potvrdzuje, že uchádzač má štatút legálne uznaného právneho subjektu a je registrovaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/09/2020 00:00
03/11/2020 14:00
04/11/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 209-509251
Korigendum
27/10/2020 00:00
2020/S 188-453018
Oznámenie o obstarávaní
28/09/2020 00:00