Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporné služby týkajúce sa zaistenia kvality (EQAVET), sledovania absolventov a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
05/11/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2020/OP/0014
Podporné služby týkajúce sa zaistenia kvality (EQAVET), sledovania absolventov a flexibility v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET)
Všeobecným cieľom výzvy je obstarať služby dodávateľa na poskytnutie súboru podporných služieb na realizáciu nadchádzajúceho odporúčania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, predovšetkým uplatňovania aktualizovaného rámca EQAVET s osobitným zameraním na sledovanie absolventov, podporu zásady, že odborné vzdelávanie a príprava by mali byť flexibilné a modularizované, ako aj preskúmanie uskutočniteľnosti rozvoja základných profilov EÚ v oblasti odbornej prípravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
2160000.00 EUR
2160000.00 EUR
79900000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79900000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/10/2020 00:00
05/11/2020 12:00
06/11/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 193-465350
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2020 00:00