Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stolný skenovací elektrónový mikroskop zabudovaný do manipulačného boxu na chara...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
07/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/GEE/2020/OP/2576
Stolný skenovací elektrónový mikroskop zabudovaný do manipulačného boxu na charakterizáciu cieľov týkajúcich sa aktinoidov
Príprava a charakterizácia tenkých aktinoidových vrstiev je nevyhnutná pre experimenty s jadrovými údajmi. Skenovací elektrónový mikroskop (scanning electron microscope – SEM) je dôležitým nástrojom na hodnotenie a zlepšovanie kvality nanášania tenkej vrstvy. Externé zabezpečenie tejto služby je veľmi zložité vzhľadom na povahu materiálu (preprava a licencia na manipuláciu s rádioaktívnym materiálom). Technické zlepšenie a optimalizácia v oblasti elektrónovej mikroskopie smerom k stolným modelom umožňujú priamu charakterizáciu veľkých vzoriek na mieste za primerané náklady bez nutnosti intenzívnej odbornej prípravy.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najnižšia cena
250000.00 EUR
250000.00 EUR
38511100
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38511100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/11/2020 00:00
07/01/2021 16:00
08/01/2021 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 221-541965
Oznámenie o obstarávaní
12/11/2020 00:00