Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o podpore pre rozširovanie inovácií v aktívnom a zdravom starnutí – SMART...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/06/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
13/07/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2015/0039.
Štúdia o podpore pre rozširovanie inovácií v aktívnom a zdravom starnutí – SMART 2015/0039.
— Analyzovať kontext rozširovania inovácií v rámci EIP-AHA (prostredníctvom podpory zapojených regiónov, alebo ktoré sa chystajú zapojiť sa, do rozvoja alebo zavádzania inovácií).— Analyzovať ďalšie sektory založené na inováciách, ktoré si úspešne poradili s výzvami v oblasti rozširovania.— Určiť kľúčové faktory úspechu z týchto sektorov, ktoré je možné aplikovať na podporu rozširovania procesu inovácií pri aktívnom a zdravom starnutí.Zároveň by sa v životných cykloch inovácií mali podrobne preskúmať aj ekonomické príčiny rozširovania úspechu, a to od vývoja riešenia po trh. Aké sú regulačné, politické alebo obchodné podmienky, ktoré pomôžu zväčšiť investičné toky do inovatívnych, aktívnych a zdravých riešení starnutia z hľadiska investorov v súkromnom sektore a z hľadiska verejných investícií. Dôraz sa bude klásť na uľahčenie prenosu a implementácie osvedčených postupov, ktorými sa preukázali konkrétne výsledky a prínosy. Je dôležité učiť sa od najpokročilejších priekopníkov, čo robiť, ale aj to, čo nemáme robiť. Zriadenie „znalostných sietí“, ktoré umožnia výmenu poznatkov, najlepších postupov alebo skúsenosti veľmi pragmatickým spôsobom, ktorý zahŕňa príspevok od ďalších regiónov EIP-AHA a od externých porovnaní (iné sektory vrátane investičných sektorov) môže byť spôsobom, ako to dosiahnuť. Tieto znalostné siete skrátia krivku učenia pre tých, ktorí si osvoja osvedčené postupy alebo sa zapoja do implementácie a uistia sa, že žiadny problém zistený v 1 oblasti sa nebude opakovať v iných oblastiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/06/2015 00:00
Nie je k dispozícii
13/07/2015 16:00
28/07/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 119-216341
Oznámenie o obstarávaní
24/06/2015 00:00