Údaje o výzve na predloženie ponúk

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Názov:
Poskytovanie služieb zabezpečenia kvality projektu MedCOI a porovnávacieho právn...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/12/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/02/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2020/816
Poskytovanie služieb zabezpečenia kvality projektu MedCOI a porovnávacieho právneho výskumu
Časť 1: externé audity/overovania kvality v rámci projektu MedCOI;Časť 2: prieskumy spokojnosti v rámci projektu MedCOI a celkové preskúmanie kvality služieb projektu MedCOI;časť 3: výskum v oblasti politiky/štátnych postupov projektu MedCOI a analýza judikatúry.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
3
Rámcová dohoda
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425,000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1: externé audity/overovania kvality v rámci projektu MedCOI
Časť 1 sa týka overovacieho výskumu v krajinách pôvodu a správ o overeniach dvoch typov základných správ zo strany EASO v sektore MedCOI:• jednotlivé požiadavky/reakcie na lekársku dostupnosť: krátke, výhradne lekárske správy (vo väčšine prípadov na 1 až 5 stranách) o lekárskej liečbe a možnostiach liečby v konkrétnej krajine pre konkrétny jednotlivý prípad;• jednotlivé požiadavky/reakcie na dostupnosť: krátke správy (vo väčšine prípadov 1 až 5 strán) o hlavne ekonomickom prístupe k špecifickým liečbam a možnostiam liečby v konkrétnej krajine, napr. ceny liekov, liečby a možnosti pokrytia pre konkrétnu osobu.
Časť 2
Časť 2 sa týka prieskumov spokojnosti a rozhovorov (a súvisiacich správ s výsledkami) s používateľmi a zamestnancami projektu MedCOI a preskúmania existujúcich interných a externých opatrení týkajúcich sa kvality.
Časť 2 sa týka prieskumov spokojnosti a rozhovorov (a súvisiacich správ s výsledkami) s používateľmi a zamestnancami projektu MedCOI a preskúmania existujúcich interných a externých opatrení týkajúcich sa kvality.
Časť 3
časť 3: výskum v oblasti politiky/štátnych postupov projektu MedCOI a analýza judikatúry
Časť 3 sa týka výskumu a správ o štátnych postupoch a jurisprudencii/judikatúre v súvislosti s projektom MedCOI.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 250-622833
Oznámenie o obstarávaní
23/12/2020 00:00