Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/01/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
06/05/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
CHAFEA/LUX/2020/OP/0013
Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií na podporu pokračovania spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je riešiť metodické otázky s cieľom posilniť spoločnú prácu v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) na podporu spolupráce EÚ v tejto oblasti. Očakáva sa, že služba pokryje:1) napredovanie vo vývoji metodiky v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorá sa má uplatňovať pri vykonávaní spoločnej práce [t. j. spoločné klinické hodnotenia (Joint Clinical Assessments – JCA) a spoločné vedecké konzultácie (Joint Scientific Consultations – JSC)]. (1). Spoločná práca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií vrátane:a) 8 spoločných vedeckých konzultácií v súvislosti s liekmi alebo najmenej 6 spoločných vedeckých konzultácií;b) 2 spoločné klinické hodnotenia v súvislosti s liekmi a 4 spoločné klinické hodnotenia/kolaboratívne hodnotenia (collaborative assessments – CA) v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami, najmenej 1 spoločné klinické hodnotenie v súvislosti s liekmi a 2 spoločné klinické hodnotenia//kolaboratívne hodnotenia v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
73110000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/01/2021 00:00
06/05/2021 17:00
11/05/2021 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 080-204822
Korigendum
26/04/2021 00:00
2021/S 047-116889
Korigendum
09/03/2021 00:00
2021/S 019-043162
Oznámenie o obstarávaní
28/01/2021 00:00