Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Implementácia a testovanie elektronického podávania dokumentov vo formáte XML s ...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/03/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
27/04/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/DATA/2015/01.
Implementácia a testovanie elektronického podávania dokumentov vo formáte XML s údajmi o zoonózach, antimikrobiálnej rezistencii a prepuknutí nákaz prenášaných potravinami a aktualizácia historických dátových súborov.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je prideliť priame zmluvy na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je definované v súťažných podkladoch. Priame zmluvy budú pridelené organizáciám z členských štátov EÚ a iným vykazujúcim krajinám (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko a Švajčiarsko), ktoré majú mandát vlády na vykazovanie údajov o zoonózach, antimikrobiálnej rezistencii, prepuknutiach nákaz prenášaných potravinami a o populáciách zvierat v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
11/03/2015 00:00
Nie je k dispozícii
27/04/2015 23:59
04/05/2015 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Vytvorenie systému na export údajov z národných úložísk dát v súlade s dátovými modelmi EFSA a regulovanými terminológiami; predkladanie dátových súborov prostredníctvom DCF úradu EFSA v prenosovom formáte XML a...
Časť 2 Aktualizácia a revízia historických dátových súborov v databázach EFSA o zoonózach pomocou prenosového formátu EFSA DCF a XML
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 212-383985 Korigendum 31/10/2015 00:00
2015/S 049-084340 Oznámenie o obstarávaní 11/03/2015 00:00