Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenská podpora v oblasti životného prostredia týkajúca sa technických otázok...
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/10/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
02/12/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2020.HVP.01
Poradenská podpora v oblasti životného prostredia týkajúca sa technických otázok súvisiacich s hlukom lietadiel
Agentúra EASA aktívne vedie a prispieva k rôznym technickým pracovným programom súvisiacim s hlukom v letectve na európskej úrovni, ako aj v rámci medzinárodných orgánov. Agentúra EASA takisto vyvíja na úrovni EÚ environmentálne požiadavky potrebné pre nové technológie, ktoré nie sú regulované medzinárodnými normami. Cieľom plánovanej rámcovej zmluvy je poskytnúť agentúre na požiadanie všetku príslušnú technickú podporu na vysokej úrovni s cieľom úspešne dosiahnuť ciele pracovných programov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73200000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/10/2020 00:00
02/12/2020 15:00
03/12/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 212-515016
Oznámenie o obstarávaní
30/10/2020 00:00